Info
Baazi Zindagi Ki (2017) starring Ankit Bhardwaj, Shruti Negi, Sachin Choubey, Aarti Gupta, Shiv Kumar Verma, VikasTiwari, Rajeev Anand, Manish Raj, Manuj Bhaskar, produced by Vaidyanath Prasad The soundtrack features songs like Gardishone Me, Sathiya, Khoya Dil sung by Nimesh Kumar Soni.
Cast: Ankit Bhardwaj, Shruti Negi, Sachin Choubey, Aarti Gupta, Shiv Kumar Verma, VikasTiwari, Rajeev Anand, Manish Raj, Manuj Bhaskar
Producer: Vaidyanath Prasad
Music Director(s): Kaushal (Nimesh - Kaushal), Nimesh (Nimesh - Kaushal)
Lyricist(s): Ashok Sinha
Year: 2017
Tracks