Info
Bio:

Orianthi was born on January 22, 1985 in Adelaide, South Australia, Australia as Orianthi Penny Panagaris.

Born: January 22, 1985 in Adelaide, South Australia, Australia
Height: 5' 5" (1.65 m)
Tracks