Info
Karuna hit song lyrics collection. Its songs are Tum Karuna Ke Sagar Ho, Patit Pawan Naam Tiharo, Krishna Hai Shraddha Krishna Hai Bhakti, Jeevan Ki Prabhu Saanjh Bhayee Hai.
Release Date: 15 Sep, 2007
Tracks