Info
Jacqueline I Am Coming , a 2019drama movie released on 10/18/2019 starring Raghuveer Yadav, Shakti Kumar, Diiva Dhanoya, Kiran Patil, Jeetu Samraat, Sushil Parwana, Mukesh Gakkhar, Brijesh Karnwal, Rajesh Mishra, Vinod Goswami, Suhagmal Maran, Amar Anand, Santosh Sagar, C.P. Bhatt, Vandana Asthana, Sanjay Raraiya, Sayed Mubin, Pinku Dubey, Dr. Ghanshyam Singh Rajput, Sumanlata Sharma, Minakshi Nigam, Prince Bharti, produced by Manish Giri under the banner of M.D. Production.
Cast: Raghuveer Yadav, Shakti Kumar, Diiva Dhanoya, Kiran Patil, Jeetu Samraat, Sushil Parwana, Mukesh Gakkhar, Brijesh Karnwal, Rajesh Mishra, Vinod Goswami, Suhagmal Maran, Amar Anand, Santosh Sagar, C.P. Bhatt, Vandana Asthana, Sanjay Raraiya, Sayed Mubin, Pinku Dubey, Dr. Ghanshyam Singh Rajput, Sumanlata Sharma, Minakshi Nigam, Prince Bharti
Genre: Drama
Producer: Manish Giri
Release Date: 18 Oct, 2019